CÔNG ĐOÀN CTY CP CNCS MIỀN NAM Bình Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2014
CÔNG ĐOÀN XN CAO SU BÌNH DƯƠNG

TỔNG KẾT ĐIỂM THI ĐUA NỮ CÔNG CỦA CÔNG ĐOÀN XÍ NGHIỆP CAO SU BÌNH DƯƠNG THÁNG 9 NĂM 2014

1/ Tổng hợp điểm thi đua:
STT Tên tổ thi đua nữ Điểm các tiêu chuẩn thi đua "Tổng
điểm" "Xếp
hạng"
Tiêu chuẩn 1 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chuẩn 3 Tiêu chuẩn 4 Tiêu chuẩn 5
1 Nữ tổ hành chính 10 9.75 10 10 0 39.75 4
2 Nữ tổ kỹ thuật + xưởng luyện 10 10 10 10 4 44 1
3 Nữ tổ kế hoạch 10 10 10 10 0 40 3
4 Nữ tổ kế toán 10 10 10 10 1 41 2

2/ Mức thưởng:
STT Mức thưởng/người "Tên tổ đạt
thi đua" Số lượng nữ "Tiền thưởng
(đồng)"
1 Giải nhất: 40.000 đồng "Kỹ thuật +
xưởng luyện" 5 = 200,000
2 Giải nhì: 30.000 đồng Kế toán 4 = 120,000
3 Giải ba: 20.000 đồng Kế hoạch 4 = 80,000
Tổng tiền thưởng (đồng) 400,000

Trưởng Ban Thi Đua Thư ký


Bùi Thanh Thuỷ Võ Thị Kim Yến

Xem thêm chủ đề mới nhất cùng chuyên mục :